CellBox necə işləyir?

b_440_0_16777215_00_images_content_cellbox-installation.jpg

CellBox binadan kənardaolan Mobil operatorun antennasından gələn siqnalı qəbul edib, onu kabel vasitəsi ilə binanın işərisinə ötürür və ondan sonra daxili antennalar vasitəsi ilə binanın içində paylaşdırır.

CellBox komplektinə bunlar daxildir:

  • Çöldə quraşdırılan antenna
  • GSM siqnal gücləndirici qurğusu
  • Daxili antenna (2əd)
  • Birləşdirici kabellər

Çöl antenna üçün müvafiq yer seçilir (GSM siqnalın güclü olan nöqtəsi və eyni zaman avadanlığın zədələnməsi nöqtəyi nəzərdən təhlükəsiz bir yer). Siqnal gücləndirici bina daxilində güvənli nöqtədə, daxili antennalar isə siqnalı maksimal sahəyə yaymaq üçün müvafiq nöqtələrdə quraşdırılır.

CellBox Azərbaycanda mövcud olan hər 3 GSM operatorun Voice və Data (3G internet) şəbəkəsi ilə işləyir.